top of page

Kissflow - Procurement

TỰ ĐỘNG HOÁ QUY TRÌNH MUA HÀNG


Thiết lập và quản lý quy trình mua hàng một cách dễ dàng và thông minh hơn.

  • Yêu cầu mua hàng: Biểu mẫu linh hoạt giúp bạn nắm bắt, phê duyệt và theo dõi các yêu cầu mua hàng.

  • Đơn đặt hàng: Phát hành PO và tạo đơn đặt hàng tự động từ các yêu cầu mua hàng đã được phê duyệt.

  • Quản lý nhà cung cấp: Tích hợp, duy trì và quản lý các nhà cung cấp trong một nền tảng dễ sử dụng, hiệu quả.

  • Hóa đơn mua hàng: Phê duyệt hóa đơn của bạn khi đang di chuyển và thực hiện đối sánh ba chiều nhanh chóng

  • Phân tích dữ liệu : Tạo thông tin chi tiết theo hướng dữ liệu, có thể hành động từ dữ liệu liên quan đến mua hàng của bạn.

  • Tích hợp: Kết nối dữ liệu mua hàng của bạn với các hệ thống phần mềm tài chính thiết yếu khác.

Liên hệ tư vấn hoặc đăng ký dùng thử Kissflow.

nụ hôn_banner_3
bottom of page