top of page
 • AI

Vai trò của kiểm soát viên tài chính trong doanh nghiệp

Kiểm soát viên tài chính là cần thiết đối với các doanh nghiệp để quản lý và giám sát tài chính của họ tuân thủ các quy định. Họ cần có khả năng hiểu và đánh giá tình hình tài chính của công ty, xác định những rủi ro và cơ hội tiềm ẩn, đồng thời đưa ra quyết định dựa trên những đánh giá này. Các doanh nghiệp không có bộ phận kiểm soát tài chính có thể gặp khó khăn trong việc tuân thủ các quy định tài chính, điều này có thể dẫn đến các khoản phạt hoặc tiền phạt đáng kể. Cùng TLC tìm hiểu chi tiết!


1. Vai trò của kiểm soát tài chính trong doanh nghiệp

Các loại yêu cầu tài chính doanh nghiệp

Các công ty thường được yêu cầu đáp ứng các yêu cầu tài chính nhất định để hoạt động trong khuôn khổ quy định. Các yêu cầu tài chính có thể ảnh hưởng đến khả năng tuân thủ các quy định tài chính của một công ty và cũng có thể có những tác động khác đối với hoạt động kinh doanh của công ty.


Một số yêu cầu tài chính phổ biến đối với các công ty bao gồm:

 • Yêu cầu về báo cáo: Tất cả các doanh nghiệp phải báo cáo thông tin tài chính của mình cho các cơ quan Nhà Nước, hoặc trong các trường hợp cần vay vốn ngân hàng hoặc kêu gọi đầu tư...

 • Yêu cầu về vốn: Doanh nghiệp phải duy trì một lượng vốn nhất định để tránh bị tuyên bố phá sản hoặc bị thu giữ tài sản bởi các cơ quan quản lý. Ngoài ra, nhiều cơ quan yêu cầu các công ty phải duy trì một mức độ thanh khoản nhất định (khả năng thanh toán các khoản vay) để cung cấp khả năng tiếp cận tín dụng.

 • Giới hạn tài sản: Nhiều khu vực pháp lý đặt giới hạn tài sản cho một số loại công ty nhất định, chẳng hạn như ngân hàng và công ty bảo hiểm. Những giới hạn này có thể ngăn một công ty phát hành quá nhiều cổ phiếu hoặc trở nên quá rủi ro.

 • Lãi suất: Nhiều bên cho vay sẽ đánh giá lãi suất cho các khoản vay dựa trên tình hình tài chính hiện tại của công ty và lịch sử của công ty với những người cho vay tương tự.


Các mục tiêu yêu cầu tài chính là gì?

Có nhiều mục tiêu được liên kết với Yêu cầu tài chính:

 • Để bảo vệ các nhà đầu tư: Tất cả các công ty phải tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt cấm họ lợi dụng các nhà đầu tư của họ một cách không công bằng hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi không phù hợp nào. Điều này bao gồm bất cứ điều gì từ việc ấn định giá đến thu nhập báo cáo thấp.

 • Để thúc đẩy hiệu quả và đổi mới: Các công ty phải có khả năng hoạt động hiệu quả để đáp ứng thời hạn do các cơ quan quản lý đặt ra và phản ứng nhanh chóng khi các thay đổi xảy ra trong thị trường.

 • Để đạt được sự tuân thủ luật hiện hành: Các công ty phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành, bao gồm luật chống tham nhũng, luật bảo vệ người tiêu dùng, các quy định về môi trường...


vai-tro-cua-kiem-soat-tai-chinh-trong-doanh-nghiep
Vai trò của kiểm soát tài chính trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần kiểm soát tài chính như thế nào?


Chức năng của Kiểm soát viên tài chính


Để đáp ứng các quy định về tài chính, các doanh nghiệp cần phải có một bộ phận kiểm soát tài chính hoặc thuê công ty cung cấp dịch vụ tài chính. Kiểm soát viên tài chính chịu trách nhiệm quản lý và giám sát tài chính của một công ty, đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy định tài chính và tuân thủ ngân sách. Ngoài ra, nhiều công ty cũng thuê các kiểm toán viên độc lập, những người sẽ cung cấp các kiểm toán độc lập cho khách hàng đối với sổ sách và hồ sơ của họ.


Kiểm soát viên tài chính thường có các chức năng sau:

 • Xem xét và giám sát tình hình hoạt động tài chính của công ty để đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính.

 • Hỗ trợ trong việc chuẩn bị, trình bày và phổ biến thông tin tài chính cho ban giám đốc.

 • Xem xét và phê duyệt ngân sách, đề xuất phản ánh mục tiêu của công ty.

 • Giám sát việc phát triển, thực hiện và tác động của các chính sách công ty liên quan đến quản lý tiền bao gồm lập ngân sách, kế toán, lập kế hoạch đầu tư, quản lý nguồn nhân lực

Khi bạn đã tìm được người kiểm soát tài chính, điều quan trọng là phải đánh giá trình độ và kỹ năng của họ để xác định xem họ có phù hợp với công ty của bạn hay không. Bạn có thể làm điều này bằng cách xem sơ yếu lý lịch, kinh nghiệm phỏng vấn hoặc quá trình làm việc của họ. Ngoài ra, hãy hỏi họ về kinh nghiệm của họ với phần mềm kế toán và tài chính. Bằng cách này, bạn sẽ có thể xác định bất kỳ lĩnh vực nào mà họ có thể thiếu kinh nghiệm hoặc kỹ năng để đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính.


Các công ty cần người kiểm soát tài chính để giúp họ quản lý tài chính của mình. Các kiểm soát viên này có nhiều trách nhiệm khác nhau, chẳng hạn như kiểm tra các yêu cầu tài chính, đánh giá các yêu cầu tài chính và quản lý các yêu cầu tài chính. Bằng cách hiểu các trách nhiệm khác nhau của kiểm soát viên tài chính, các doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định tốt hơn về cách đáp ứng các yêu cầu tài chính của họ.


Hy vọng bài viết của TLC đã cung cấp cho bạn thêm góc nhìn tổng quan và mong rằng thông tin sẽ hữu ích cho doanh nghiệp của bạn. Thân ái!0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page