top of page
  • AI

Tổng quan về quản trị rủi ro xảy ra trong kinh doanh

Đã cập nhật: 4 thg 3

Khi nói đến quản lý rủi ro, bạn cần biết mọi thứ cần biết. Từ lập kế hoạch tài chính và bảo hiểm đến tuân thủ pháp luật, bạn cần nhận thức được những hậu quả tiềm ẩn của bất kỳ quyết định nào bạn đưa ra. Nó có thể khó khăn, nhưng với một chút nỗ lực và kiến thức, bạn có thể giảm thiểu rủi ro trong khi vẫn đạt được mục tiêu của mình.


Trong hướng dẫn này, cùng TLC xem xét một số khái niệm quản lý rủi ro quan trọng nhất và cách chúng áp dụng cho doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp một số mẹo về cách tốt nhất để quản lý những rủi ro đó để chúng không làm chệch hướng tiến trình thực hiện công việc của bạn.


1. Quản lý rủi ro là gì

Quản lý rủi ro là quá trình xác định và quản lý rủi ro để bảo vệ doanh nghiệp của bạn. Quản lý rủi ro xác định các rủi ro tiềm ẩn và đánh giá hậu quả tiềm tàng của từng rủi ro. Sau đó, nó quyết định các biện pháp, nếu có, sẽ làm giảm hoặc ngăn chặn những rủi ro đó thành hiện thực.


1.1 Quản lý rủi ro hoạt động như thế nào

Quản lý rủi ro là một quá trình gồm hai phần:


1) Xác định

Đây là bước đầu tiên trong đánh giá rủi ro và nó giúp bạn xác định tất cả các rủi ro có thể xảy ra đối với doanh nghiệp của bạn và tác động của chúng.


2) Đánh giá

Đây là bước thứ hai trong quản lý rủi ro và nó giúp bạn xác định khả năng từng rủi ro có thể gây ra sự cố hoặc gây hại cho doanh nghiệp của bạn.


Quản trị rủi ro trong kinh doanh
Hình ảnh minh hoạ

1.2 Một số loại rủi ro là gì

Có ba loại rủi ro chính: vật chất, tài chính và nguồn nhân lực. Rủi ro vật chất bao gồm những thứ như thiệt hại về tài sản hoặc con người; rủi ro tài chính bao gồm các khoản đầu tư có thể gặp rủi ro do biến động của thị trường; và rủi ro về nguồn nhân lực bao gồm hành vi trộm cắp hoặc thiếu năng lực của nhân viên.


1.3 Cách quản lý rủi ro trong doanh nghiệp của bạn

Có năm bước trong quản lý rủi ro:


1) Xác định

Đây là bước đầu tiên trong đánh giá rủi ro và nó giúp bạn xác định tất cả các rủi ro có thể xảy ra đối với doanh nghiệp của bạn và tác động của chúng.


2) Đánh giá

Đây là bước thứ hai trong quản lý rủi ro và nó giúp bạn xác định khả năng từng rủi ro có thể gây ra sự cố hoặc gây hại cho doanh nghiệp của bạn.


3) Lập kế hoạch trước

Điều này đề cập đến các hoạt động có thể được thực hiện trước một sự kiện tiềm năng để bạn có thể hiểu rõ hơn những gì cần phải được thực hiện và khi nào, và chi phí bao nhiêu.


4) Ứng phó

Điều này đề cập đến các hành động được thực hiện khi một sự kiện tiềm ẩn xảy ra, chẳng hạn như đảm bảo tài sản được bảo hiểm, hủy bỏ dịch vụ hoặc thực hiện các bước để bảo vệ con người hoặc tài sản.


5) Giảm nhẹ

Điều này đề cập đến các biện pháp được thực hiện sau khi một sự kiện đã xảy ra, chẳng hạn như cải thiện các biện pháp an ninh hoặc tăng cường đào tạo cho nhân viên của bạn.


2. Làm thế nào để chuẩn bị cho rủi ro

Rủi ro kinh doanh là khả năng xảy ra tổn thất tài chính do nhiều nguyên nhân, bao gồm cả sai sót trong phán đoán, sản phẩm bị lỗi, thiên tai hoặc các trường hợp bất khả kháng khác. Để quản lý rủi ro kinh doanh của bạn, bạn cần hiểu nó và đánh giá mức độ nghiêm trọng tiềm ẩn của nó. Bạn cũng cần phải đánh giá tài sản và nợ phải trả của doanh nghiệp để xác định số tiền bạn có thể chịu để mất và khi nào điều đó có thể xảy ra. Cuối cùng, bạn nên phát triển các kế hoạch quản lý rủi ro tính đến tất cả các kết quả có thể xảy ra của mỗi sự kiện hoặc quyết định.


Làm thế nào để tránh mất mát tài chính

Để tránh tổn thất tài chính, bạn cần phải xem xét cẩn thận tất cả các rủi ro liên quan đến liên doanh kinh doanh của bạn. Đánh giá rủi ro kinh doanh của bạn bằng cách đánh giá từng cơ hội và điều tra bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào liên quan đến nó. Đừng mù quáng chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào mà không xem xét trước những rủi ro liên quan. cũng phải tính đến chi phí và lợi ích của bất kỳ khoản đầu tư nào được đề xuất trước khi đưa ra quyết định.


Cách quản lý tài sản doanh nghiệp của bạn

Khi quản lý các tài sản như tiền mặt, tài sản hoặc bằng sáng chế, hãy đảm bảo rằng chúng được bảo vệ khỏi việc truy cập và sử dụng trái phép trong khi vẫn có thể tạo ra thu nhập (tức là được bảo quản an toàn). Việc bảo vệ tài sản cũng cần phải chú ý đến từng chi tiết: không bao giờ để tiền không được bảo vệ tại chỗ hoặc ở nhà; lưu giữ hồ sơ của mọi giao dịch mua hàng; theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu; và bảo vệ các khoản đầu tư bằng bảo hiểm.


Cách bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi rủi ro

Để bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi rủi ro, bạn cần thực hiện các bước để giảm khả năng mất mát. Bằng cách thực hiện các quy trình quản lý rủi ro, bạn có thể ngăn mình chịu trách nhiệm về tài chính đối với bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra. Các thủ tục này có thể bao gồm đào tạo nhân viên về cách xử lý tiền an toàn, theo dõi dữ liệu tài chính và duy trì hồ sơ của tất cả các giao dịch. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bảo hiểm để bù đắp những tổn thất do rủi ro kinh doanh gây ra.


Quản trị rủi ro trong kinh doanh
Hình ảnh minh hoạ

Kết luận

Quản lý rủi ro là một phần quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp nào. Bằng cách đánh giá rủi ro kinh doanh và quản lý tài sản tài chính của mình, bạn có thể bảo vệ doanh nghiệp của mình khỏi những rủi ro tiềm ẩn. Chuẩn bị cho rủi ro cũng bao gồm chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp tiềm ẩn, chẳng hạn như trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, sự cố bất khả kháng.


Hy vọng bài viết của TLC đã cung cấp cho bạn thêm góc nhìn tổng quan và mong rằng thông tin sẽ hữu ích cho doanh nghiệp của bạn. Thân ái!


Tổng hợp

0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page