top of page
Data on a Touch Pad

VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi giúp hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống

và quản lý giúp khách hàng phát triển vượt bậc.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DV1.png

Giải pháp Kinh doanh
& Tài chính

Chúng tôi cung cấp tư vấn Kinh doanh & Tài chính giúp tăng trưởng dựa trên nguồn lực có sẵn một cách hiệu quả nhất.

DV2.png

Giải pháp Quản lý

Nhân sự

Chúng tôi cung cấp các giải pháp văn phòng hỗ trợ cho lực lượng lao động kinh doanh của bạn, bao gồm: Kiểm soát chi phí nhân sự, Chính sách & quy trình nhân sự 

Hệ thống quản lý hiệu suất.

DV3.png

Giải pháp Quản trị

Doanh nghiệp

Chúng tôi giúp doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống quản trị và tự động hóa quy trình để tối ưu hoạt động kinh doanh và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động.

NYC Skyline BW

GIẢI PHÁP KINH DOANH & TÀI CHÍNH

Tổng quát

Với kinh nghiệm quản trị Tài chính cho Doanh nghiệp khi hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi đã hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi phát triển và đạt được hiệu quả kinh doanh nhất định. Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp nhỏ theo từng yêu và là đối tác kinh doanh giúp doanh nghiệp phát triển bền vững bao gồm;

- Kiểm soát chi phí và ngân sách

- Quản trị dòng tiền

- Chiến lược hoạch định thuế

- Tối ưu hóa chi phí và duy trì tăng trưởng

- Kế hoạch kinh doanh hàng năm

 

Kế toán

Bằng cách đảm nhận vai trò của người giữ sổ sách của bạn, chúng tôi đảm bảo hoạt động tài chính của bạn được báo cáo đầy đủ và nhanh nhất. Chúng tôi giúp khách hàng của chúng tôi tối ưu hóa quy trình kinh doanh của họ theo các tiêu chí sau: quản lý năng suất và năng suất, tuân thủ các quy định pháp luật và hoạt động minh bạch.

Kiểm soát tài chính

Cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở một mức độ cao hơn, chúng tôi là người kiểm soát tài chính của bạn. Ở giai đoạn này, hoạt động tài chính không phải là dịch vụ duy nhất chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp tối ưu để lập kế hoạch tài chính: kiểm soát chi phí & quản lý phí hậu cần. Với các khách hàng khác nhau, chúng tôi cung cấp các giải pháp thích ứng phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn.

Giám đốc tài chính

Cao hơn một cuộc thảo luận kinh doanh là một chiến lược kinh doanh dài hạn. Khả thi để thực hiện, nó đòi hỏi một người đứng đầu về tài chính. Trong trường hợp này, chúng tôi là đối tác kinh doanh của bạn trong vai trò của “CFO ảo”. Mở rộng kinh doanh của bạn đáp ứng các bên liên quan và nhà đầu tư bổ sung, chúng tôi giúp bạn có được lòng tin của họ với chiến lược chuyên dụng của chúng tôi, với giá trị tăng trưởng - trung tâm.

Glass Buildings

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Tổng quát

Bộ phận nhân sự đóng một phần quan trọng trong bất kỳ mô hình kinh doanh nào. Đóng góp của họ trong việc xây dựng tổ chức của bạn từ không có gì khác đến thành phố Một điều rất quan trọng. Dựa trên sự hiểu biết này, TLC đã cung cấp các dịch vụ Nhân sự, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc quản lý lực lượng lao động với 3 dịch vụ chính của chúng tôi:

+ Sơ đồ tổ chức & xây dựng mô tả công việc

+ Hệ thống quản lý hiệu quả công việc

Cơ cấu tổ chức & Mô tả công việc

Chúng tôi cung cấp các giải pháp nhân sự tối ưu nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc xây dựng sơ đồ tổ chức và tạo Mô tả công việc phù hợp. Điều này giúp cả nhân viên mới và phi hành đoàn thành viên trên boong có thể hiểu được vị trí và danh sách các nhiệm vụ của họ sẽ được thực hiện. Điều này để đảm bảo phạm vi công việc của họ được thực hiện tốt mà không có nhiều mối quan tâm.

KPI & PMS

Trong kinh doanh, phát triển có nghĩa là biết rõ về tốc độ phát triển. Chỉ số hiệu suất chính (KPI) giúp các tổ chức đạt được lợi ích 2 chiều: Nhìn lại việc hoàn thành khối lượng công việc hiện tại của họ và nhìn xa hơn vào chiến lược kinh doanh trong tương lai.

Chế độ lương thưởng

Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc kiểm soát chi phí. Điều này đảm bảo khối lượng công việc hàng ngày của bạn được tiến hành hiệu quả, cùng với sự đảm bảo tốt nhất cho dịch vụ của chúng tôi: Tính minh bạch, kịp thời - hiệu quả. Nói cách khác, chúng tôi giúp đội ngũ kinh doanh của bạn nhận được những lợi ích tối đa cho hoạt động của họ, từ thanh toán đến bảo hiểm lao động.

Businessmen

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

TỐI ƯU KẾT QUẢ KINH DOANH, TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH CHO KHÁCH HÀNG

service-cloud.jpg
service-cloud.jpg

TỔNG QUÁT VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Đánh giá chất lượng và xây dựng hệ thống quản trị nội bộ. Tư vấn doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản trị nội bộ, quy trình-chính sách cho doanh nghiệp và tự động hóa quy trình. Chúng tôi cũng phác thảo các cơ hội cải tiến cụ thể và cung cấp kế hoạch hành động ưu tiên để kiểm toán nội bộ có thể cải thiện giá trị của nó đối với doanh nghiệp của bạn.

05232014cloudcomputing.jpg

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ 

Cam kết tư vấn xây dựng hệ thống quản trị Doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức với các dịch vụ kiểm soát nội bộ.

service-cloud.jpg

ĐÁNH GIÁ CẢI THIỆN

HIỆU QUẢ

Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm chi phí để cải thiện khả năng cạnh tranh kinh doanh của bạn bằng cách áp dụng các thực tiễn tốt nhất của chúng tôi vào các quy trình và kiểm soát kinh doanh.

NỀN TẢNG QUẢN TRỊ

DOANH NGHIỆP TỰ ĐỘNG

Digital workplace.png

Phần mềm tự động hóa quy trình được tin dùng bởi hơn 10,000 đối tác toàn cầu, 160 quốc gia, hơn 1,000,000 người dùng.

Contractor

Một công cụ tự động hóa quy trình kinh doanh được thiết kế nhằm giảm chi phí vận hành bằng cách thay thế các tác vụ thủ công lặp đi lặp lại theo phương thức tự động hóa.

 

Tự động hóa Kissflow sẽ khiến việc lãng phí thời gian và nguồn lực biến mất.

Làm việc hiệu quả và thông minh hơn với

Nền tảng Quản trị Doanh nghiệp tự động Kissflow

bottom of page