Tài chính doanh nghiệp dành cho chủ doanh nghiệp: Cách sử dụng tài chính doanh nghiệp hiệu quả

Tài chính doanh nghiệp là xương sống của kinh doanh hiện đại. Nó giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định về nơi phân bổ nguồn lực, cách tài trợ cho hoạt động của họ và cách thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ. Hướng dẫn này được thiết kế để giúp các chủ doanh nghiệp hiểu những kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp và sử dụng nó để cải thiện hoạt động kinh doanh của họ.


Phần 1. Tài chính doanh nghiệp: Tài chính doanh nghiệp là gì và hoạt động gì?

Phần 2. Tài chính Doanh nghiệp cho Chủ Doanh nghiệp: Khái niệm Cơ bản

Phần 3. Bảo vệ Môi trường và Phát triển Doanh nghiệp của Bạn


Phần 1. Tài chính Doanh nghiệp là gì?


Tài chính doanh nghiệp là quá trình cung cấp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp thông qua việc phát hành và vay nợ, bán chứng khoán và cho thuê tài sản. Nó có thể được sử dụng để tăng giá trị của cổ đông, bảo vệ môi trường và phát triển doanh nghiệp.


1.1 Các thuật ngữ tài chính doanh nghiệp


Các thuật ngữ tài chính doanh nghiệp phổ biến nhất là nợ, vốn chủ sở hữu, trái phiếu và thuê. Nợ là việc mua cổ phiếu hoặc các tài sản khác để vay tiền. Vốn chủ sở hữu đề cập đến quyền sở hữu một công ty của các cổ đông của nó. Các thỏa thuận trái phiếu cung cấp cho các nhà đầu tư một sự an toàn giúp họ hoàn vốn đầu tư theo thời gian. Thỏa thuận cho thuê cho phép doanh nghiệp bán tài sản và nhận thanh toán cho những tài sản đó sau thời gian đầu tư ban đầu.


Thỏa thuận cho thuê có thể được sử dụng vì nhiều lý do như mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại sang một quốc gia hoặc khu vực khác, thu hút thêm nhân viên hoặc thiết bị, cho thuê tài sản trong một thời gian ngắn để tạo ra doanh thu trong khi vẫn có thể duy trì nó đang được sử dụng.


1.2 Thủ tục tài chính doanh nghiệp


Cách các công ty sử dụng các kỹ thuật tài chính doanh nghiệp: Để một công ty sử dụng các thủ tục tài chính doanh nghiệp một cách hiệu quả, điều quan trọng là họ phải hiểu các kỹ thuật khác nhau có sẵn. Phần này sẽ giúp bạn hiểu cách sử dụng các phương pháp khác nhau bao gồm phát hành nợ, phát hành cổ phiếu, phát hành trái phiếu và hợp đồng cho thuê để tăng giá trị của cổ đông (bảo vệ môi trường), phát triển doanh nghiệp của bạn (đòn bẩy tài chính) và đưa ra các quyết định tài chính hiệu quả hơn.


1.3 Các thuật ngữ tài chính doanh nghiệp: Ý nghĩa của chúng khi bạn sử dụng chúng trong công việc kinh doanh của mình.


Khi bạn sử dụng các thuật ngữ tài chính doanh nghiệp trong các tài liệu kinh doanh của mình, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng thuật ngữ chính xác để mọi người hiểu bạn đang cố gắng đạt được điều gì. Ví dụ: khi thảo luận về cổ tức (việc phân phối lợi nhuận do một công ty sở hữu cho các cổ đông của nó), hãy đảm bảo rằng bạn đang gọi chúng là "phân phối". Tương tự, khi thảo luận về dòng tiền (vị thế tiền mặt hiện tại của một công ty), hãy đảm bảo rằng bạn đang gọi nó là "dòng tiền". Ngoài ra, hãy đảm bảo không sử dụng các thuật ngữ kỹ thuật như "ghi chú cấp cao" hoặc "ghi chú phụ" khi thảo luận về các vấn đề tài chính vì những thuật ngữ này có thể không được hiểu bởi hầu hết mọi người làm việc trong giới kinh doanh!


Cách sử dụng tài chính doanh nghiệp hiệu quả
Nguồn: Internet

Phần 2. Cách Sử dụng Tài chính Doanh nghiệp để Tăng Giá trị Cổ đông


Giá trị của một công ty được xác định bởi nó có bao nhiêu tiền mặt, bao nhiêu nợ và bao nhiêu vốn chủ sở hữu. Để tính giá trị của một công ty, hãy sử dụng công thức sau:


Công thức có thể được sử dụng để xác định giá trị của bất kỳ công ty nào, bất kể quy mô hoặc ngành nghề của nó. Nó cũng có thể được sử dụng để bảo vệ môi trường và phát triển doanh nghiệp của bạn.


2.1 Cách phát triển doanh nghiệp của bạn


Để phát triển doanh nghiệp, bạn cần tạo ra giá trị cho các cổ đông. Điều này có nghĩa là tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ cải thiện chất lượng hoặc năng suất của những người khác và tạo ra doanh thu mới cao hơn và vượt xa những gì đã được ngân sách chi trả. Bạn có thể làm điều này bằng cách phát triển cơ sở khách hàng của mình, mở rộng sang các thị trường mới hoặc phát triển công nghệ mới. Bạn cũng có thể tăng lợi nhuận của mình bằng cách tăng doanh thu hoặc tiền bản quyền trong khi giảm chi phí.