Tìm vốn để khởi nghiệp

Dưới đây là một số gợi ý về các nguồn vay vốn mà một người sắp khởi nghiệp có thể tính đến. Tuy nhiên, dù tìm vốn từ nguồn nào bạn cũng cần lưu ý các điểm như: lãi suất hợp lý và ổn định hay không, thời hạn chi trả và những nguồn nào để chi trả khi đến hạn.
1️⃣ Tiền đặt cọc của khách hàng