top of page

Phân biệt đầu tư và đầu cơ trong chứng khoán


1. Đầu cơ

Là hành vi của chủ thể, tận dụng cơ hội thị trường đi xuống để “tích lũy” sản phẩm, hàng hóa. Họ thu lợi nhuận sau khi thị trường ổn định trở lại.


Sự đầu cơ chủ yếu lxảy ra trong ngắn hạn và nhà đầu cơ thu lợi nhờ chênh lệch về giá.


Nhà đầu cơ tập trung vào diễn biến giá hàng ngày để kiếm lời từ biến động của giá cổ phiếu. Họ mua cổ phiếu không dựa trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng mà dựa trên cơ hội cổ phiếu sẽ tăng giá từ các nguyên nhân khác. Nhà đầu cơ chỉ quan tâm tới những yếu tố ngắn hạn như kết quả kinh doanh quý hay việc tăng /giảm cổ tức chi trả mà không quan tâm đến kế hoạch dài hạn.


Nhà đầu cơ thường có xu hướng đẩy giá lên mức cực đoan, trong khi nhà đầu tư sẽ giúp giá cổ phiếu phản ánh giá trị cơ bản của công ty trong dài hạn.


2. Đầu tư

Là sự hy sinh tiêu dùng của chủ thể ở hiện tại để mong thu lại lợi ích lớn hơn nhiều lần trong tương lai … đầu tư cần sự phân tích về đối tượng đầu tư và sự kỳ vọng vào sự phát triển của đối tượng được đầu tư…


Đầu tư thực sự thường có thời gian tương đối và dài , rất ít trong ngắn hạn…


Nhà đầu tư là người phân tích kỹ lưỡng một công ty, quyết định về giá trị hợp lý của nó, và sẽ không mua cổ phiếu trừ khi nó được giao dịch với ở mức giá thấp hơn so với giá trị nội tại. Ví dụ, “Công ty X đang giao dịch với giá 20.000 đồng/ cổ phiếu, nhưng theo phân tích đầu tư, giá trị của nó là 30.000 đồng/cổ phiếu”. Nhà đầu tư sẽ đưa ra quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu thực tế, không cho phép cảm xúc của họ tham gia.


Nhà đầu tư cố gắng kiếm lời trong dài hạn bằng cách mua cổ phiếu với mức chiết khấu đáng kể đối với giá trị nội tại của nó, trong khi nhà đầu cơ cố gắng kiếm lời bằng cách dự đoán thành công biến động ngắn hạn của cổ phiếu.


❗ Hiểu đơn giản là:

Đầu cơ: Mua vào với số lượng lớn, cực lớn với mục đích tạo sự khan hiếm, đẩy giá lên cao hơn nhiều lần so với giá lúc bình thường rồi bán.

Đầu tư: Mua vào, bán ra kiếm lời chênh lệch bằng việc tạo giá trị thặng dư.


Nguồn: Cafe CHỨNG KHOÁN

#đầutư #đầucơ #cổphiếu

2 lượt xem0 bình luận
bottom of page