top of page

Những kẻ lừa đảo sử dụng những phương pháp nào để thực hiện các âm mưu gian lận nghề nghiệp ?

Đã cập nhật: 14 thg 10, 2020Trong Báo cáo quốc gia về gian lận nghề nghiệp cho thấy các vụ gian lận thường tập trung vào 3 loại chính đó là: gian lận về tài sản, tham nhũng và gian lận tài chính. Trải qua hai thập kỉ, từ bảng Báo cáo Quốc gia về gian lận được thực hiện lần đầu tiên cho đến nay, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ và nhiều thay đổi trong môi trường kinh doanh thì các phương pháp mà những kẻ lừa đảo thực hiện âm mưu của chúng vẫn không thay đổi. Vẫn tập trung vào gian lận về tài sản, tham nhũng và tài chính. Trong số ba loại gian lận nghề nghiệp chính này, chiếm đoạt tài sản cho đến nay là phổ biến nhất, xảy ra trong 89% các trường hợp trong nghiên cứu. Tuy nhiên, chúng cũng ít tốn kém nhất, gây ra khoản lỗ trung bình là 114.000 USD. ​​ Các kế hoạch tham nhũng là hình thức gian lận nghề nghiệp phổ biến tiếp theo; 38% các trường hợp trong nghiên cứu liên quan đến một số hình thức tham nhũng. Các kế hoạch này dẫn đến thiệt hại trung bình cho các tổ chức là 250.000 USD. ​​ Hình thức gian lận nghề nghiệp ít phổ biến nhất và tốn kém nhất là gian lận báo cáo tài chính, xảy ra trong 10% các trường hợp và gây thiệt hại trung bình 800.000 USD. Khi đánh giá rủi ro gian lận của các tổ chức và thiết kế các biện pháp kiểm soát chống gian lận, điều quan trọng mà chúng ta biết là những kẻ gian lận thường nắm bắt bất kỳ cơ hội nào phát sinh khi thực hiện các âm mưu của họ. Do đó, nhiều gian lận - bao gồm gần một phần ba các trường hợp trong nghiên cứu - liên quan đến nhiều hơn một hình thức gian lận nghề nghiệp. ------------------- Theo: Báo cáo Quốc gia về gian lận nghề nghiệp năm 2018 (Report to the nations 2018 - Global study on occupational fraud and abuse)

8 lượt xem0 bình luận
bottom of page