8 nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp

Tài chính được xem như một nguồn cung cấp năng lượng cho toàn bộ những hoạt động của doanh nghiệp. Để doanh nghiệp có thể vận hành tốt nhất, quy trình quản lý tài chính cần phải được thực hiện hiệu quả. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp cần phải tuân thủ các nguyên tắc. Vậy quản lý tài chính doanh nghiệp phải tuân thủ những nguyên tắc gì? Hãy cùng TLC tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết dưới đây bạn nhé!


1. Quản lý tài chính là gì?


Khái niệm quản lý tài chính


Quản lý tài chính là một hoạt động vô cùng quan trọng trong bất kỳ tổ chức nào. Đó là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát và giám sát các nguồn tài chính nhằm đạt được các mục tiêu chung của tổ chức. Quản lý tài chính được xem là một thực tiễn lý tưởng để kiểm soát các hoạt động tài chính của một doanh nghiệp như mua sắm, sử dụng ngân quỹ, kế toán, thanh toán, đánh giá rủi ro và những thứ khác liên quan đến tiền.

Nói cách khác, quản lý tài chính là việc áp dụng các nguyên tắc quản lý chung đối với các tài sản tài chính của doanh nghiệp. Quản lý tài chính sẽ giúp tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp từ việc quản trị nguồn vốn có hiệu quả. Ngược lại, nếu vấn đề tài chính không được giải quyết hợp lý, một doanh nghiệp có thể sẽ gặp phải những rào cản dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển.

Vai trò của quản lý tài chính đối với doanh nghiệp


Quản lý tài chính rất quan trọng đ