Lợi nhuận ròng là gì? Ý nghĩa và công thức tính

Lợi nhuận ròng là gì? Trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, lợi nhuận ròng được xem là thước đo cụ thể nhất, phản ánh tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Đây cũng là khoản tiền cuối cùng mà các nhà quản trị doanh nghiệp, các cổ đông công ty nhận được. Lợi nhuận ròng/ lãi ròng luôn là một chỉ số tài chính được quan tâm nhất. Hãy cùng TLC tìm hiểu kĩ hơn về lợi nhuận ròng và ý nghĩa của lợi nhuận ròng bạn nhé!


1. Lợi nhuận ròng là gì?


Lợi nhuận ròng là gì? Đây là thước đo lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi hạch toán tất cả các khoản chi phí tạo ra sản phẩm và thuế. Theo đó, lợi nhuận ròng là mức lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp, bao gồm cả chi phí hoạt động không được tính vào lợi nhuận gộp. Thông thường người ta sẽ sử dụng cụm từ “lãi ròng” trong các báo cáo tài chính.


Tuy nhiên trên thực tế lợi nhuận ròng có thể khá phức tạp hơn trong các doanh nghiệp, tổ chức lớn. Bởi phải phân loại chi phí và doanh thu đúng phạm vi và nội dung công việc cụ thể. Và tùy vào thị trường tài chính mà khái niệm này cũng có đôi chút khác biệt.


Chẳng hạn như tại Mỹ, lợi nhuận ròng/ lãi ròng được tính gộp với thu nhập ròng và cả lợi nhuận sau thuế. Bên cạnh đó chúng ta còn có một định nghĩa khác đó chính là biên lợi nhuận ròng. Thuật ngữ này còn được gọi là tỷ lệ lợi nhuận ròng, dùng để tính tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trên tổng doanh thu.


Công thức tính biên lợi nhuận ròng = Lợi nhuận ròng/tổng doanh thu x 100%


2. Cách tính lợi nhuận ròng của doanh nghiệp


Công thức tính lợi nhuận ròng/lãi ròng của một doanh nghiệp cụ thể như sau:


Lợi nhuận ròng = tổng doanh thu - (10% VAT + 30% chi phí hoạt động) - 20% thuế thu nhập doanh nghiệp.


Ví dụ:

X = tổng doanh thu của công ty trong một khoảng thời gian nào đó cụ thể.

Y = 10% VAT cho doanh nghiệp = 10% X = 0,1X.

Z = 30% (+ -5%) chi phí hoạt động kinh doanh = 30% X = 0,3X.

T là lợi nhuận cấp 1 sau khi trừ đi chi phí hoạt động và thuế VAT.

=> Mức lợi nhuận sau khi trừ chi phí hoạt động và thuế VAT là T = X- (Y + Z) = X- (0,1X + 0,3X) = 0,6X.


M là 20% (+ -2%) thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sau khi trừ chi phí hoạt động, chịu thuế GTGT = 20% T = 0,6X * 20% = 0,12X.

F là lợi nhuận ròng.


Dựa trên công thức trên ta suy ra: Lợi nhuận ròng (lãi ròng) = Tổng doanh thu - (10% VAT + 30% Chi phí hoạt động) - 20% Thuế thu nhập doanh nghiệp


Tương đương với: F = X - (Y + Z) - T thay các hằng số Y, Z, T bằng giá trị X ta được:

<=> F = X - (0,1X + 0,3X) - 0,12X.

<=> F = 0,48X.


Như vậy nếu tính theo công thức trên, để tính lợi nhuận ròng của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian hay sau một dự án nào đó cụ thể. Chúng ta chỉ cần nhân 0,48 với tổng doanh thu của doanh nghiệp.

3. Vai trò của lợi nhuận ròng là gì?


Xác định tình hình kinh doanh của doanh nghiệp

Lãi ròng là chỉ số cụ thể phản ánh rõ ràng và thực tế tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Nó cho biết rằng liệu tổng doanh thu sản phẩm/ dự án đó mang lại có lớn hơn tổng chi phí đã bỏ ra hay không.


Nếu lợi nhuận ròng là dương thì doanh nghiệp hiện đang có lãi, còn nếu âm thì doanh nghiệp đang thua lỗ. Từ những số liệu và dữ liệu này, các nhà quản lý doanh nghiệp sẽ có những thay đổi kịp thời để mở rộng hoạt động và hạn chế bớt chi phí nhằm khắc phục vấn đề thất thoát doanh thu.


Có ảnh hưởng đến các công việc nội bộ


Bởi vì lợi nhuận ròng là phần tiền cuối cùng mà chủ sở hữu hoặc cổ đông của công ty có thể nhận được. Đối với công ty cổ phần, số tiền này là cơ sở để các cổ đông xem xét có tiếp tục duy trì ban lãnh đạo công ty, có nên tiếp tục đầu tư nữa hay không.


Giúp doanh nghiệp dễ dàng vay vốn


Lãi ròng là điều kiện quyết định doanh nghiệp có được huy động vốn từ ngân hàng hay không. Các ngân hàng cũng thường dựa vào lợi nhuận ròng để xem xét có nên cho doanh nghiệp vay hay không.


Vì đây là chỉ tiêu thể hiện sự tin tưởng của ngân hàng vào khả năng hoàn trả khoản vay của doanh nghiệp theo thỏa thuận.

Phục vụ cho mục đích nghiên cứu và đầu tư


Lợi nhuận ròng cũng là một thông số quan trọng mà các nhà kinh doanh và nhà đầu tư. Họ thường dựa vào đó để hiểu được khả năng sinh lời của doanh nghiệp và quyết định đầu tư tiền vào đâu cho hợp lý.

Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng chọn rót vốn khi lợi nhuận ròng là dương. Mặc dù trải qua giai đoạn thua lỗ nhưng nếu các nhà đầu tư nhìn thấy tiềm năng phục hồi sau khủng hoảng của thị trường, khả năng cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp thì vẫn quyết định đầu tư.