Lợi nhuận ròng là gì? Ý nghĩa và công thức tính

Lợi nhuận ròng là gì? Trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, lợi nhuận ròng được xem là thước đo cụ thể nhất, phản ánh tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Đây cũng là khoản tiền cuối cùng mà các nhà quản trị doanh nghiệp, các cổ đông công ty nhận được. Lợi nhuận ròng/ lãi ròng luôn là một chỉ số tài chính được quan tâm nhất. Hãy cùng TLC tìm hiểu kĩ hơn về lợi nhuận ròng và ý nghĩa của lợi nhuận ròng bạn nhé!


1. Lợi nhuận ròng là gì?


Lợi nhuận ròng là gì? Đây là thước đo lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi hạch toán tất cả các khoản chi phí tạo ra sản phẩm và thuế. Theo đó, lợi nhuận ròng là mức lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp, bao gồm cả chi phí hoạt động không được tính vào lợi nhuận gộp. Thông thường người ta sẽ sử dụng cụm từ “lãi ròng” trong các báo cáo tài chính.


Tuy nhiên trên thực tế lợi nhuận ròng có thể khá phức tạp hơn trong các doanh nghiệp, tổ chức lớn. Bởi phải phân loại chi phí và doanh thu đúng phạm vi và nội dung công việc cụ thể. Và tùy vào thị trường tài chính mà khái niệm này cũng có đôi chút khác biệt.


Chẳng hạn như tại Mỹ, lợi nhuận ròng/ lãi ròng được tính gộp với thu nhập ròng và cả lợi nhuận sau thuế. Bên cạnh đó chúng ta còn có một định nghĩa khác đó chính là biên lợi nhuận ròng. Thuật ngữ này còn được gọi là tỷ lệ lợi nhuận ròng, dùng để tính tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trên tổng doanh thu.


Công thức tính biên lợi nhuận ròng = Lợi nhuận ròng/tổng doanh thu x 100%


Lợi nhuận ròng là gì? Ý nghĩa và công thức tính