Làm thế nào để nâng cao văn hóa công ty của bạn?

Văn hóa là tất cả mọi thứ tại công ty của bạn. Nó xác định cách mọi người tương tác, cách họ suy nghĩ và cảm nhận của họ về công việc của họ. Làm thế nào để bạn tạo ra một nền văn hóa tích cực, thúc đẩy và hỗ trợ? Dưới đây là những cách để thực hiện nó.


Phần Giới thiệu

Phần 1. Làm thế nào để nâng cao văn hóa công ty của bạn?

Phần 2. Cách Tạo Văn Hóa Công Ty Tích Cực

Phần 3. Làm thế nào để nâng cao văn hóa công ty của bạn?

Phần kết luận


Phần 1. Làm thế nào để nâng cao văn hóa công ty của bạn?


Văn hóa công ty là cách một công ty đối xử với nhân viên của mình. Nó có thể được mô tả là cách mà một công ty đối xử với nhân viên của mình, bao gồm cách giao tiếp với họ, khen thưởng họ và thảo luận về công việc của họ.


  • Thiết lập Văn hóa Dựa trên Giá trị.

  • Khen ngợi các nhà lãnh đạo và nhân viên thành công.

  • Mang lại cho Tất cả Nhân viên một Tiếng nói và Cơ hội để Cải thiện Chất lượng Cuộc sống của họ.

  • Cho phép Sự khác biệt của Cá nhân và Khuyến khích Sự sáng tạo tại Nơi làm việc.

  • Thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình tại Nơi làm việc.


1.1 Có bốn yếu tố chính của văn hóa công ty


a) Các giá trị mà công ty tin tưởng và cố gắng thực hiện.

b) Hệ thống mà nhân viên mới được tuyển dụng và tạo cơ hội để phát triển.

c) Cách mọi người tương tác trong công ty - cho dù đó là thông qua các phương pháp giao tiếp hay các phương pháp truyền thống như phỏng vấn xin việc.

d) Bầu không khí bên trong nơi làm việc - dù là tích cực hay tiêu cực.

e) Cảm nhận của nhân viên về công việc của họ và công việc của họ tại công ty.


1.2 Nâng cao văn hóa công ty


Bạn cần tìm cách giao tiếp với nhân viên một cách hiệu quả và khen thưởng cho những nỗ lực của họ. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng các phương pháp khác nhau để giao tiếp với nhân viên của mình, chẳng hạn như gặp mặt trực tiếp, liên lạc qua email hoặc trò chuyện qua điện thoại. Bạn cũng có thể giảm giá cho nhân viên hoặc các lợi ích khác để khuyến khích sự tham gia và lòng trung thành của nhân viên. Cuối cùng, bạn có thể tạo ra một môi trường trong đó nhân viên cảm thấy thoải mái khi làm việc và nói lên bất kỳ vấn đề nào họ có thể gặp phải với công việc hoặc đồng nghiệp của mình.


Nâng cao văn hóa công ty của bạn có nghĩa là phát triển hơn nữa các hệ thống trong tổ chức của bạn để hỗ trợ sự phát triển và tăng trưởng của nhân viên cũng như giao tiếp cởi mở với tất cả các thành viên trong nhóm của bạn về những gì đang diễn ra hàng ngày. Điều này bao gồm việc tạo ra một phương pháp giao tiếp hiệu quả cho những người mới tuyển dụng (chẳng hạn như một cuộc phỏng vấn), triển khai các chương trình Cirque du Soleil vào các cuộc họp nhóm, cung cấp phần thưởng hiệu suất cho hành vi tốt tại nơi làm việc, v.v. để mọi người biết họ mong đợi điều gì ngay từ ngày đầu tiên!


1.3 Lợi ích của việc nâng cao văn hóa công ty


Lợi ích của việc nâng cao văn hóa công ty của bạn bao gồm tăng năng suất do ít căng thẳng hơn; tinh thần được cải thiện do được nhân viên công nhận và đánh giá cao; tăng sự thân thiện đối với khách hàng; giảm tỷ lệ luân chuyển trong nhân viên; vân vân...


Làm thế nào để nâng cao văn hóa công ty của bạn?
Nguồn: Internet

Phần 2. Cách Tạo Văn Hóa Công Ty Tích Cực


Bước đầu tiên để tạo ra một văn hóa công ty tích cực là hiểu lý do tại sao nhân viên của bạn lại gia nhập công ty của bạn. Một khi bạn biết điều gì thúc đẩy họ, bạn có thể phát triển các chính sách và thủ tục hỗ trợ nhu cầu và lợi ích của họ.


2.1 Thực hiện các thay đổi đối với văn hóa công ty của bạn và xem kết quả


Những thay đổi đối với văn hóa công ty của bạn có thể thay đổi cuộc sống đối với nhân viên của bạn và đối với toàn bộ doanh nghiệp. Nếu bạn có thể theo kịp những thay đổi do các công ty khác thực hiện, bạn sẽ đảm bảo rằng nhân viên của chính bạn cảm thấy được đánh giá cao và được hỗ trợ.


2.2 Kỷ niệm và khen thưởng nhân viên của bạn vì công việc của họ


Kỷ niệm thành công của nhân viên là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm cho họ. Bằng cách thưởng cho họ vì họ đã làm việc chăm chỉ, bạn sẽ giúp họ cảm thấy như họ đang đóng góp vào một tổ chức thành công. Điều này cũng sẽ giúp họ luôn có động lực và tham gia vào công việc của mình, do đó sẽ giúp tăng doanh thu và năng suất.


2.3 Tôn vinh văn hóa công ty của bạn


Điều quan trọng là phải tôn vinh cả những khía cạnh tốt (và x