top of page

Mẹo lập kế hoạch thuế cho doanh nghiệp nhỏ: Hướng dẫn cơ bản

Là một doanh nghiệp nhỏ, bạn luôn tìm cách tiết kiệm tiền và có một vài điều bạn có thể làm để giúp đỡ. Một trong những cách tốt nhất để tiết kiệm tiền là lập kế hoạch thuế của bạn một cách chính xác. Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể giảm trách nhiệm nộp thuế và tiết kiệm cho mình một số tiền trong quá trình này. Như đã nói, đây là năm mẹo lập kế hoạch thuế cho các doanh nghiệp nhỏ:


Phần 1. Mẹo lập kế hoạch thuế cho các doanh nghiệp nhỏ là gì?


Bài viết Lời khuyên lập kế hoạch thuế cho doanh nghiệp nhỏ sẽ giới thiệu cho bạn nhiều lợi ích khi đầu tư vào một doanh nghiệp nhỏ. Nó cũng sẽ phác thảo cách áp dụng những lợi ích này cho doanh nghiệp của riêng bạn.


1.1 Cách đánh thuế thu nhập kinh doanh của bạn


Thu nhập kinh doanh phải được đánh thuế theo mã số thuế cá nhân, bất kể tiền đến từ đâu. Điều này có nghĩa là tất cả các nguồn thu nhập, dù nhỏ đến đâu, đều phải bị đánh thuế vào một thời điểm nào đó. Sau đây là một số mẹo về cách thực hiện việc này:


  • Kiểm tra thuế khấu trừ và thuế biên chế của bạn: Đảm bảo rằng bạn đang khấu lưu thuế và thuế biên chế là chính xác vì nó có thể ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế tổng thể của bạn.

  • Sử dụng công cụ khai thuế chính xác: Sử dụng công cụ khai thuế chính xác để có được thông tin thuế chính xác cho thực thể kinh doanh của bạn.

  • Nhận báo cáo tài chính toàn cầu: Nhận báo cáo tài chính toàn cầu để bạn có thể hiểu chính xác công ty của mình đáng giá bao nhiêu và bạn sẽ nợ loại thuế nào đối với giá trị đó.

  • Theo dõi giá trị ròng của bạn: Theo dõi giá trị ròng của bạn để bạn biết tất cả số tiền của mình nằm ở đâu và thu nhập chịu thuế có được từ số tiền đó là bao nhiêu.


kế hoạch thuế cho doanh nghiệp nhỏ
Mẹo lập kế hoạch thuế cho các doanh nghiệp nhỏ là gì?

Phần 2. Cách bắt đầu quy trình lập kế hoạch thuế


Bước đầu tiên trong kế hoạch thuế là xác định thu nhập kinh doanh của bạn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tìm ra thu nhập ròng của bạn, đó là sự khác biệt giữa thu nhập chịu thuế và chi phí kinh doanh của bạn. Để làm điều này, bạn cần biết thu nhập chịu thuế và chi phí kinh doanh của mình.


2.1 Bắt đầu với Chi phí Kinh doanh của doanh nghiệp


Tiếp theo, bạn cần tính xem bạn nên chi bao nhiêu tiền cho hoạt động kinh doanh của mình. Điều này sẽ giúp bạn xác định xem bạn có nên bắt đầu nộp thuế cho các khoản lãi và lỗ của mình hay không.


2.2 Tìm hiểu về chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp của bạn


Khi bạn đã biết rõ mình cần chi bao nhiêu tiền cho công việc kinh doanh của mình, đã đến lúc bắt đầu lập kế hoạch nộp thuế. Bạn có thể làm điều này bằng cách tạo một ngân sách và tìm ra những chi phí nào được khấu trừ từ Tờ khai thuế của bạn. Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn có ý tưởng về thuế suất liên bang và tiểu bang áp dụng cho thu nhập và chi phí của bạn tương ứng.


2.3 Tìm hiểu về thu nhập ròng của bạn


Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, điều quan trọng là phải biết bạn nên nộp loại Tờ khai Thuế nào nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp nhỏ hoặc LLC (Công ty Trách nhiệm Hữu hạn). Điều này sẽ giúp xác định xem có bất kỳ khoản thuế bổ sung nào phải nộp ngoài các khoản thuế thông thường được đánh vào mức thu nhập và chi phí thông thường của bạn hay không.


2.4 Tìm hiểu về chi phí kinh doanh của bạn


Khi bạn đã hiểu rõ về thu nhập chịu thuế, chi phí và thu nhập ròng của mình, đã đến lúc bắt đầu lập kế hoạch khai thuế. Điều này có thể liên quan đến việc tìm ra loại tờ khai Thuế nào cần nộp, cũng như số tiền thuế bạn sẽ nợ trên tờ khai đó. Bạn cũng có thể tìm thông tin hữu ích trực tuyến hoặc tại trung tâm trợ giúp về thuế.


kế hoạch thuế cho doanh nghiệp nhỏ
Cách bắt đầu quy trình lập kế hoạch thuế

Phần 3. Lời khuyên cho việc lập kế hoạch thuế


Nếu bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ, bước đầu tiên để đạt được các mục tiêu tài chính là bắt đầu lập kế hoạch. Để đảm bảo bạn đang ước tính chính xác các khoản nợ và lợi ích về thuế của mình, điều quan trọng là bạn phải dành thời gian để hiểu cơ cấu kinh doanh của mình và những loại thuế nào bạn sẽ chịu trách nhiệm. Ngoài ra, bạn có thể tự làm quen với luật thuế của liên bang và tỉnh để có thể dự đoán tốt hơn các tác động của chúng.


3.1 xác định nghĩa vụ thuế của bạn.


Khi bạn đã xác định được số tiền thu nhập và chi phí bạn cần báo cáo trên báo cáo thu nhập và tờ khai thuế GST/HST, đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo: tính xem bạn sẽ nợ bao nhiêu tiền thuế. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng mẫu form IRS 940 hoặc mẫu đơn tuơng tự chia nhỏ thu nhập chịu thuế theo tỉnh/lãnh thổ. Một lần nữa, bạn nên có một bản sao của cả hai mục để sau khi có tất cả thông tin cần thiết, bạn có thể tính thu nhập chịu thuế một cách chính xác.


3.2 Xác định khoản hoàn thuế của bạn


Sau khi tìm ra thu nhập chịu thuế và khoản nợ, đã đến lúc cho phần cuối cùng của quy trình lập kế hoạch của bạn: tính toán khoản hoàn trả của bạn! Điều này có vẻ như là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng hãy nhớ rằng hầu hết các khoản tiền hoàn lại được đưa ra tự động dựa trên các tính toán được thực hiện trong mùa nộp đơn - vì vậy bạn sẽ không phải chịu áp lực phải nộp sớm! Chỉ cần nhớ theo dõi thời điểm đến hạn của mỗi khoản thanh toán (và đảm bảo gửi tất cả các thông báo thích hợp) để có được ước tính hoàn trả chính xác.


3.3 Xác định thuế khu vực của bạn


Sau khi hạch toán tất cả các khoản thuế của bạn (liên bang và tỉnh), cuối cùng cũng đến lúc phân bổ - đây là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ! Có thể đủ khó khăn để cố gắng đáp ứng tất cả các nghĩa vụ tài chính mà không phải lo lắng về việc tuân thủ nhiều quy định về thuế từ các cấp chính quyền khác nhau! Nếu đây là một thách thức gần đây đối với bạn, hãy xem bài viết của chúng tôi về Mẹo lập kế hoạch thuế cho doanh nghiệp nhỏ: Cách thực hiện đúng).


kế hoạch thuế cho doanh nghiệp nhỏ
Lời khuyên cho việc lập kế hoạch thuế

Nếu bạn đang bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ, có nhiều Mẹo lập kế hoạch thuế để giúp bạn bắt đầu. Bằng cách hiểu thu nhập và chi phí chịu thuế của mình, cũng như thuế liên bang và tỉnh, bạn có thể bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai và chuẩn bị cho mùa thuế. Với việc lập kế hoạch thuế cẩn thận, bạn có thể giảm nghĩa vụ thuế tổng thể của mình và nhận được tiền hoàn lại hoặc thu nhập chịu thuế tăng lên. Cuối cùng, hãy đảm bảo theo dõi an sinh xã hội và thuế tỉnh bang để bạn có thể lên kế hoạch nghỉ hưu hợp lý.


Bài viết này được viết bởi AI, các bạn có thể đăng ký sử dụng tại link https://www.texta.ai/?via=linh

2 lượt xem0 bình luận
bottom of page