top of page

Chính phủ mong muốn chuyển đổi số để cải thiện môi trường kinh doanh


Ngoài Nghị quyết 01 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.


Mục tiêu năm nay tập trung vào các chỉ số, chỉ tiêu cụ thể, gồm cấp phép xây dựng, đăng ký tài sản, giải quyết tranh chấp hợp đồng, giải quyết phá sản, chất lượng quản lý hành chính đất đai, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát tham nhũng...


Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ được Chính phủ đưa ra để thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, Nghị quyết 02 yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, phấn đấu áp dụng 100% cho dịch vụ công thiết thực với người dân; đẩy mạnh tiến độ thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển thương mại điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin....


Nghị quyết cũng yêu cầu khắc phục ngay các bất cập, chồng chéo trong quản lý đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường. Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành xây dựng lộ trình cho các chỉ tiêu mang tính chất bền vững nhưng khó cải thiện trong thời gian ngắn như bảo vệ môi trường, giảm nghèo đa chiều...


Nguồn: VnExpress

#chuyểnđổisố

3 lượt xem0 bình luận
bottom of page