top of page

5 chức năng tiêu biểu của quản trị doanh nghiệp 2021

Quản trị doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành và điều khiển các hoạt động công ty một cách ăn khớp, nhất quán và duy trì tính ổn định trong doanh nghiệp.Thông thường các bộ phận có thể tham gia vào việc quản trị doanh nghiệp bao gồm các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát cũng như những người liên quan khác của công ty, tuỳ thuộc vào cơ chế quy định trong cơ cấu luật lệ của mỗi doanh nghiệp. Nhìn chung việc quản trị doanh nghiệp sẽ có 5 chức năng cơ bản sau đây:

Hoạch định

Hoạch định là định hướng mục tiêu và xác định hướng đi cho doanh nghiệp trong gian cụ thể ở tương lai. Việc hoạch định này cần sự xây dựng một bản kế hoạch hành động chi tiết và hợp lý đòi hỏi sự tham gia tích cực của cả công ty từ các cấp lãnh đạo, nhà quản trị và nhân viên.

Hơn hết hoạch định phải phù hợp và tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp cũng như sự linh hoạt của nhân sự để đảm bảo việc thực hiện, triển khai diễn ra thống nhất và thuận lợi.

Tổ chức

Việc sở hữu một cơ cấu tổ chức tốt là yếu tố bắt buộc trong mỗi doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp cần đảm bảo đủ 3 nguồn lực “tài lực – nhân lực – vật lực” để dễ dàng phục vụ cho việc hoạt động liên tục, đồng thời xây dựng một cơ cấu tổ chức hợp lý và chặt chẽ.

Một cơ cấu tổ chức tốt kết hợp với việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ đúng với tầm nhìn là điều tối quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Điều đó đồng nghĩa với chức năng tổ chức cũng là một chức năng rất quan trọng của quản trị doanh nghiệp.

Chỉ đạo

Chỉ đạo là một yếu tố không thể thiếu vì khi có được những chỉ thị và hướng dẫn công việc rõ ràng, nhân viên sẽ biết chính xác họ cần phải làm gì. Kết quả công việc từ mỗi nhân viên sẽ được tối ưu nếu ban quản lý có những định hướng chỉ đạo hợp lý và rõ ràng, liên quan trực tiếp đến những nhiệm vụ mà nhân viên cần thực hiện.

Việc này đòi hỏi một năng lực nhất định từ nhà quản lý để có thể góp phần xây dựng một quá trình quản trị doanh nghiệp phù hợp. Nhà quản lý cần sáng suốt chắc chắn phải là người luôn giao tiếp cởi mở, truyền đạt trung thực, rõ ràng và thường xuyên xem xét, tham vấn các quyết định chỉ đạo của mình cùng các cố vấn khác. Đồng thời, một nhà quản lý giỏi phải có khả năng tạo động lực cho nhân viên và khuyến khích sự sáng tạo của cấp dưới.

Điều phối

Điều phối đóng vai trò giúp các hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện liên tục một cách ăn ý và nhuần nhuyễn, doanh nghiệp từ đó cũng sẽ vận hành hiệu quả hơn. Ảnh hưởng tích cực từ thái độ và cách ứng xử của nhân viên đóng vai trò chính trong việc phối hợp linh hoạt giữa các phòng ban.

Để thực hiện tốt chức năng điều phối đòi hỏi khả năng lãnh đạo cũng như thái độ cởi mở trong giao tiếp, liên lạc nội bộ. Thông qua sự phối hợp hoạt động của nhân sự, doanh nghiệp mới có thể đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Kiểm soát

Ban quản trị chỉ cần biết được liệu công ty có đang vận hành đúng theo kế hoạch và mục tiêu đề ra hay không bằng cách thường xuyên quan sát tình hình hoạt động của công ty.

Chức năng kiểm soát trong quản trị doanh nghiệp là một quy trình gồm 4 bước: thiết lập tiêu chuẩn hoạt động và thiết lập KPI dựa trên mục tiêu của công ty, đo lường và xây dựng các báo cáo về hoạt động thực tế, so sánh kết quả báo cáo thực tế với chỉ tiêu kế hoạch đề ra ban đầu và thực hiện các thay đổi hoặc các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Hy vọng rằng việc nắm rõ về 5 chức năng quan trọng của quản trị doanh nghiệp sẽ giúp cho bạn có nhiều sáng kiến hơn trong việc vận hành doanh nghiệp một cách thành công!

21 lượt xem0 bình luận
bottom of page