top of page

3 cột mốc quan trọng để đạt tự do tài chính


Chúng ta nghe rất nhiều về “Tự do tài chính” nhưng lại chưa thực sự hiểu rõ về khái niệm này. Để thực sự được tự do về tài chính, chúng ta cần chú ý đến 3 cột mốc quan trọng sau:


1️⃣ An toàn tài chính

Là tình trạng bạn đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu của bản thân mà không phải thay đổi hành vi chi tiêu quá nhiều dù mất đi nguồn thu nhập từ 6 tháng trở lên. Khoản tiền để bạn chi tiêu trong 6 tháng đó có thể từ tiết kiệm hoặc đầu tư.

2️⃣ Độc lập tài chính

Là khi bạn không phải đi làm, số tiền sinh ra từ các nguồn đầu tư đủ để chi trả cho cuộc sống. Bạn không phải phụ thuộc vào thu nhập từ công việc, mà có thể chi trả 100% cho cuộc sống bằng những nguồn thu nhập khác.


3️⃣ Tự do tài chính

Giống với độc lập tài chính, bạn đủ khả năng chi trả cho cuộc sống nhờ các khoản đầu tư. Đồng thời, sau khi đã trừ chi phí sinh hoạt, bạn vẫn còn dư tiền để tái đầu tư, gia tăng thu nhập.


Nguồn: 10x_grow_vn

#tựdotàichính #độc lập tài chính

250 lượt xem0 bình luận
bottom of page