top of page

Kissflow - Procurement

TỰ ĐỘNG HOÁ QUY TRÌNH MUA HÀNG


Thiết lập và quản lý quy trình mua hàng một cách dễ dàng và thông minh hơn.

  • Yêu cầu mua hàng: Biểu mẫu linh hoạt giúp bạn nắm bắt, phê duyệt và theo dõi các yêu cầu mua hàng.

  • Đơn đặt hàng: Phát hành PO và tạo đơn đặt hàng tự động từ các yêu cầu mua hàng đã được phê duyệt.

  • Quản lý nhà cung cấp: Tích hợp, duy trì và quản lý các nhà cung cấp trong một nền tảng dễ sử dụng, hiệu quả.

  • Hóa đơn mua hàng: Phê duyệt hóa đơn của bạn khi đang di chuyển và thực hiện đối sánh ba chiều nhanh chóng

  • Phân tích dữ liệu : Tạo thông tin chi tiết theo hướng dữ liệu, có thể hành động từ dữ liệu liên quan đến mua hàng của bạn.

  • Tích hợp: Kết nối dữ liệu mua hàng của bạn với các hệ thống phần mềm tài chính thiết yếu khác.

Liên hệ tư vấn hoặc đăng ký dùng thử Kissflow.

kissflow_banner_3
bottom of page