top of page

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Tổng quát

Bộ phận nhân sự đóng một phần quan trọng trong bất kỳ mô hình kinh doanh nào. Đóng góp của họ trong việc xây dựng tổ chức của bạn từ không có gì khác đến thành phố Một điều rất quan trọng. Dựa trên sự hiểu biết này, TLC đã cung cấp các dịch vụ Nhân sự, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc quản lý lực lượng lao động với 3 dịch vụ chính của chúng tôi:

+ Sơ đồ tổ chức & xây dựng mô tả công việc

+ Hệ thống quản lý hiệu quả công việc

+ Biên chế 

Cơ cấu tổ chức & Mô tả công việc

Chúng tôi cung cấp các giải pháp nhân sự tối ưu nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc xây dựng sơ đồ tổ chức và tạo Mô tả công việc phù hợp. Điều này giúp cả nhân viên mới và phi hành đoàn thành viên trên boong có thể hiểu được vị trí và danh sách các nhiệm vụ của họ sẽ được thực hiện. Điều này để đảm bảo phạm vi công việc của họ được thực hiện tốt mà không có nhiều mối quan tâm.

KPI & PMS

Trong kinh doanh, phát triển có nghĩa là biết rõ về tốc độ phát triển. Chỉ số hiệu suất chính (KPI) giúp các tổ chức đạt được lợi ích 2 chiều: Nhìn lại việc hoàn thành khối lượng công việc hiện tại của họ và nhìn xa hơn vào chiến lược kinh doanh trong tương lai.

Chế độ lương thưởng

Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc kiểm soát chi phí. Điều này đảm bảo khối lượng công việc hàng ngày của bạn được tiến hành hiệu quả, cùng với sự đảm bảo tốt nhất cho dịch vụ của chúng tôi: Tính minh bạch, kịp thời - hiệu quả. Nói cách khác, chúng tôi giúp đội ngũ kinh doanh của bạn nhận được những lợi ích tối đa cho hoạt động của họ, từ thanh toán đến bảo hiểm lao động.

bottom of page